auto szyby, szyby samochodowe

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych Państwa danych będzie firma:
P.H.U. SZYBEX - SERVICE Paweł Kuźnicki
42-200 Częstochowa,
ul. Zaciszańska 8

(dalej „Administrator”).

2. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane będziemy przetwarza
w celu:
a) wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, w tym do kontaktu telefonicznego lub mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
prowadzenia analiz statystycznych, badania rynku oraz Państwa preferencji i oczekiwań.

3. JAK DŁUGO PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Państwa dane będziemy przechowywać przez 5 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Jednocześnie informujemy, że okres przechowywania Państwa danych przetwarzanych ze względów podatkowych oraz księgowych jest uzależniony od obowiązujący przepisów prawa.
Po upływie wskazanych okresów Państwa dane będą przez nas usuwane lub zanonimizowane.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym podmiotom:
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
świadczącym usługi zlecone przez Administratora,
dostarczającym usługi księgowe,
świadczącym usługi teleinformatyczne oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
świadczącym usługi marketingowe lub eventowe dla Administratora,
podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.

5. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZNIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem danych zapewniamy Państwu:
prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na powyżej podane dane kontaktowe.
Informujemy również, że w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6. W JAKI SPOSÓB BĘDĘ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podkreślić należy, iż podanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego w pkt 2.  

Polityka prywatności | szyby samochodowe Częstochowa | szyby samochodowe Piotrków Trybunalski

Copyright 2005-2011 Szybex Service

Balony do zabawy. Dobre jedzenie w bar chiński Częstochowa. Toczenie elementów metalowych.